Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) jest Mazurska Farma Pszczoły Miodnej, Robert Stachelski adres: Rydzewo, Galindów B, 11-513 Miłki, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000017444, o kapitale zakładowym 2.070.000,00 zł, REGON: 016214556, NIP: 952-18-27-178.
  2. Z Administratorem można kontaktować się pod nr tel. +48 668 598 770, adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na adres do korespondencji: ul. Ogórkowa 96, 04-998 Warszawa.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z odpowiadaniem na pytania zadawane telefonicznie lub drogą elektroniczną na podany nr telefonu lub wskazany adres e-mail.
  4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa następującym odbiorcom:
  • upoważnionym pracownikom Administratora;
  • podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora: dostawcom usług IT, podmiotom wykonującym obsługę prawną Administratora, osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą pozostającym z Administratorem w stałym stosunku zlecenia.
  1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas udzielania odpowiedzi na zadane przez Panią/Pana pytanie. Ewentualne dalsze przetwarzanie może wynikać z innych podstaw prawnych, w szczególności wiązać się z wykonaniem zawartej przez Panią/Pana umowy z Administratorem.
  2. Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
  3. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże wymagane w celu otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie.